Het verkoopgesprek leidt ons gestructuureerd in fases naar de opdracht toe! We willen allemaal één ding: Verkopen!

Eén van de belangrijkste onderdelen in dit proces is het verkoopgesprek. Wij hebben hiervoor een procesmatige, visuele aanpak visueel uitgewerkt met behulp van de "Trechtertechniek"

IntraSales verkoopgesprek_trechter

FASES

Het gesprek gaat over...

Fase 1 

Informatie

 • Vertrouwen wekken, meedenken.
 • Voor welk behoefte wil de klant een oplossing?
 • Welke bedreigingen of kansen ziet hij (zijn SWOT)?
 • Op welke manier wil hij de behoefte opgelost hebben (ordenen van groot van klein)
 • In deze fase niet gaan verkopen!

Fase 2

Acceptatie

 

 • Vaststellen van behoefte.
 • Zorg dat je het SMART samenvat en vraag om een bevestiging: "Als ik het goed begrijp.."
 • Te verwachten tegenwerpingen vooraf wegnemen.
 • "Stel dat wij ...." : Concreet voorstel formuleren.
 • Deelacceptatie vragen.

Fase 3

Overdracht

 • Vraag je oprecht af...zijn wij wel de ideale partner?
 • Indien nodig opnieuw inleiden met een SMART samenvatting van de behoefte(n)
 • In fases je (deel)oplossing opbouwen en deelacceptaties vragen. (controle of het aansluit bij de behoefte(n))
 • Jezelf als de ideale partner presenteren dus aansluiten bij wat de klant vraagt.
 • Wat heeft hij/zij nog van mij nodig om voor mij te kiezen?
 • Overtuigen met argumenten/oplossingen wat in de voorgaande fases als bedreigingen werden ervaren.

Fase 4

Afsluiting

 • Afsluiten met een eind-acceptatie van je oplossing.
 • Dus als we: 1, 2 3 en dit doen, dan voldoen wij aan de voorwaarden voor het krijgen van een opdracht?
 • Bij serieuze tegenwerpingen ga terug naar informatie fase.

Fase 5

Opdracht

 • Eerst leveringscondities afstemmen en vaststellen.
 • Vervolgens goede prijs in verhouding tot de gewenste kwaliteit.
 • Opdracht noteren.
 • Opdracht conform SMART afspraken uitvoeren

Smeermiddelen in het contact met de klant 

 • Transparantie, oprechtheid en betrokkenheid.
 • Telefonisch contact, vooraf je doel vaststellen en een openingszin paraat hebben. Bijvoorbeeld "Ik heb over uw idee nog eens nagedacht en heb wat aanvullende vragen. Schikt dat?"
 • Deelacceptaties vragen door gesloten vragen stellen.
 • Laat de klant altijd kiezen en zijn keuze bevestigen of kort samenvatten met een afsluitende vraag: "Klopt dat"?