De prijzen voor de diensten van IntraSales worden bepaald door:


• of op een vooraf berekende aanneemsom met een SMART omschreven doelstelling
• of op basis van een uurtarief.
• of een combinatie van beide met provisie per verkocht product.