• onderscheidend
 • oplossingen intrasales
 • Intrasales voor industrie new business SmartCalling

knop-intrasales1

knop-smartcalling2

knop-intratrade2

Tips: voorbereiding op assessments

of bij het samenstellen van je portfolio. Tijdens een Assessment kan het criteriumgericht interview (= CGI) worden ingezet.

Dit als hulpmiddel bij de het beoordelen en Erkennen van Verworven Competenties (= EVC)

Bij een criteriumgericht interview wordt vaak de zogenaamde STARR interview methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie) ingezet. Deze methode gaat ervan uit dat de deelnemer snel het gedrag - dat hij in het recente verleden heeft vertoond -  opnieuw zal vertonen wanneer hij een vergelijkbare situatie meemaakt.

In een gesprek volgens de STARR interview-methode komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde:

Situatie

 • Beschrijf de situatie eens?
 • Wie waren de betrokkenen?
 • Waar speelde het zich af ?
 • Wat was de aanleiding?

Taak: 

 • Wat was je taak in de situatie?
 • Wat was je doel?
 • Wat was je voornemen?
 • Wat werd er van je verwacht?
 • Wat moest je doen?
 • In de genoemde situatie was ik verantwoordelijk/ heb ik uitvoering gegeven aan....

Actie

 • Wat heb je daadwerkelijk gedaan?
 • Hoe heb je dat aangepakt?
 • Wat dacht je, wat zei je, wat zag je voor je?
 • Wat was precies jouw aandeel/inbreng/rol?

Resultaat

 • Wat was het gevolg van je actie?
 • Wat was het resultaat in die situatie?

Reflectie

 • Wat ga je ermee doen?
 • Hoe kijk je erop terug?
 • Welke conclusies trek je hieruit?
 • Wat heb je ervan geleerd?
 • Wat zegt dit over jouw competenties in de genoemde situatie?

Heeft u nog vragen, wilt u nadere informatie?

Veel antwoorden op uw vragen beantwoorden wij liever persoonlijk. Wij kunnen u bellen voor een afspraak.

Klik dan hier info eu  

Belt u liever zelf? Dat kan natuurlijk ook:

T:  0182 600 563
M: 06 400 311 77

 twitterwordpresslinkedinZie bloggerlinkedin   

Henk Kasbergen

Sales Consultant