Aansprakelijkheid

Deze website van IntraSales waaronder de homepage en onderliggende pagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. IntraSales en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de teksten op de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website en – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website. IntraSalesheeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van IntraSales of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IntraSales.