logo ikazia website intrasalesRotterdam maart 2014 - IntraSales heeft met goed gevolg het plan van aanpak voor de 'Traceerbaarheid en beheer van documenten' kunnen afronden. 

Een opdracht van de afdeling technische beheer van het Stichting Prot. Chr. Ziekenhuis Ikazia te Rotterdam. Dit als onderdeel van de ingezette professionalisering van het beheer medische en niet-medische apparatuur.

Onderhoud en aankoop van apparatuur betekenen grote hoeveelheden aan certificaten, gebruikshandleidingen, onderhoudsinstructies. De nieuwbouw en verbouwingen van het Ikazia ziekenhuis leverden een enorme productie van bouwkundige tekeningen en installatie-tekeningen op. Slim en efficiënt beheren en traceren van deze documenten was van groot belang:

  • Voor eenvoud van uitbesteden;
  • Evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden;
  • Traceerbaarheid van huidige apparatuur en eenvoudig inzicht in de historie en gebruikshandleidingen van de apparatuur;
  • Verbetering om de veiligheid en betrouwbaarheid van apparatuur en ruimten te monitoren.

IntraSales heeft haar expertise aan op het verkoop- en het marketingproces ingezet. In deze opdracht kunnen wij deze strategieaanpak efficiënt toepassen.
Met interne interviews en analyse wordt alle benodigde informatie verzameld. Met de uitkomsten zijn we in staat om samen met de Teamleiders en Hoofd technisch beheer een SWOT, S(trength) W(eakness) O(ppetunities) T(hreads) analyse uit te voeren. Het totale scala aan uitkomsten was leidend voor het plan van aanpak.

Testimonial:

De afdeling Techniek van het Ikazia ziekenhuis beheert en onderhoud de gebouwen en voorzieningen. Al geruime tijd bestond de behoefte om  de steeds groter wordende stroom technische documentatie, die gepaard gaat met het technisch beheer en onderhoud, op een efficiënte  manier te borgen en toegankelijk te maken. Hiervoor is de hulp van IntraSales  ingeroepen.
IntraSales heeft op een projectmatige manier en met gebruik van de reeds bij het Ikazia aanwezige kennis een nieuw digitaal documentatiesysteem ontwikkeld. Er is daarbij gemakkelijk de weg in de organisatie gevonden en met vasthoudendheid zijn de tegenslagen tijdens het traject overwonnen. Door de gedegen voorbereiding en het regelmatig informeren van alle belanghebbende tijdens alle fases van het traject, is de implementatie probleemloos verlopen. Ikazia ziet dan ook terug op een zeer geslaagde en prettige samenwerking met IntraSales.

ing. N. (Nardo) Hoogendijk
Hoofd Techniek 
Ikazia Ziekenhuis
André Dirks
Bedrijfsbureau Afdeling Techniek
Ikazia Ziekenhuis

Henk Kasbergen van IntraSales verteld: "Het was een bijzonder project wat goed aansloot bij mijn competenties: samenbinden, draagvlak en het creëren van één strategie en één visie. De mensen bij Ikazia waren voor mij als collega's, waar de gesprekken in de pauzes verder gingen dan alleen over het documentmanagement. Mooi betrouwbaar team in een zeer klant (=patiënt) gericht ziekenhuis. Ik zie terug op een hele goede samenwerking".