IntraSales staat garant voor:

• Maatwerk oplossing;
• Specifiek en klantgericht;
• Persoonlijke aanpak;
• Brede marktkennis voor het meedenken in marktontwikkelingen en productdiversificatie.
 

Ondersteuning bij interne marketing:

• Vanuit teamwork doelen realiseren;
• Enthousiasmerende persoonlijkheid;
• Integer omgaan met uw informatie.
 
Dat betekent voor u:
• Bij onveranderde interne structuur een pilot kunnen opzetten;
• Aangroei van kwalitatieve leads;
• Professionele positionering van het bedrijf;
• Vergroten van de slagingskans van uw doel(en), door goede voorbereidingen
• "Out of de box" denken wordt gestimuleerd;
• Marktkennis binnen de poort halen.
 
Aangezien wij integriteit hoog in het vaandel hebben garanderen wij onze geheimhouding over al uw in- en externe kennis.